TED – Ideas worth spreading

Tặng những ai sẽ phải thuyết trình trong tương lai.
Hôm nay tìm được cái này.

Link to website of TED

Một trong những cách học tốt nhất có lẽ là học từ những người tốt nhất.
Trong website ở phía trên là tập hợp các video các bài thuyết trình chuyên ngành
– Bạn có thể lấy từng video về dưới dạng mp4, có thể bỏ vào ipod,…, để có thể xách đi đâu nghe cũng được.
– Nếu nghe trực tíếp online thì có thể chọn phụ đề nhiều thứ tiếng khác nhau.
– ….. Còn nhiều cái mà trong vài tiếng chiều nay chưa tìm ra.

For a beautiful VN in the near future.

Advertisements