Font & bộ gõ ký hiệu phiên âm Quốc tế – IPA vào Word

Nếu bạn muốn gõ ký hiệu phiên âm Quốc tế – IPA vào Word như trong bảng sau:

IPA

IPA

Thật nhiều các kí hiệu mà bạn không biết gõ thế nào trong Word phải ko nào? Không sao chỉ cần bạn tài 1 add-on uniqoder về & install vào Word là ok. uniqoder có thể tài về từ địa chỉ sau:

http://rapidshare.com/files/131259405/uniqoder.zip
hay
http://email.eva.mpg.de/~bibiko/downloads/uniqoder/uniqoder.zip

Bạn download cái uniqoder về, extract nó ra rồi bỏ vào thư mục C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup. Với office 2003 thì là thư mục office11. Sau đó bạn bật Winword lên sẽ có 1 menu đổ xuống dùng để chèn kí tự vào văn bản như sau:

Thật tuyệt fải ko nào

Advertisements

Những lỗi thường gặp trong phát âm tiếng Anh

http://www.cambridge.org/us/esl/pronunciationpairs/support/likely_errors.html