Nhấn âm: điều quan trọng trong tập nói Tiếng Anh

Đọc bài viết “Nối từ trong tiếng Anh” của Triều xong, Dự muốn chia sẻ một kinh nghiệm trong học nói Anh Văn mà Dự nghĩ không kém phần quan trọng. Còn nhớ, sau khi chật vật một thời gian khó khăn trong nói Anh văn, nhất là khi chuẩn bị thi Tiếng Anh để làm TA, mình ngồi luyện cách nhấn âm được ít lâu thì thấy có tiến bộ hẳn ra (cái này là chuẩn xác 100% đó nghe vì mình thi đậu sau đó vài tháng). Điều quan trọng khi nói Tiếng Anh là mình cần nhấn đúng chỗ để tạo đúng nhịp điệu (intonation) .

Điều khác biệt cơ bản trong nói Tiếng Anh và Tiếng Việt:

Stress in words and sentences in English is totally different from that in Vietnamese

 • Stress in English
  kids1.gif
 • Nhấn âm trong Tiếng Việt
  soliders.gif

Stress in words

Hồi ở Indiana University Dự thường được nói chuyện với GS Lanh Trần, người đã ở xứ Mỹ khoảng trên dưới 40 năm. Thầy Lanh là một trong những người rất vui tính và có duyên trong ăn nói nên Dự có hỏi thầy về bí quyết để giao tiếp Anh văn sao cho có hiệu quả. Thầy Lanh trả lời liền: “word stress is one the most important key for nonnative speakers; as long as you stress on the right syllabus, they’ll understand you well”. Thầy đưa ra rất nhiều ví dụ mà nhấn từ không đúng thì sẽ hiểu lệch lạc ý, và sau đây là một số trường hợp:

 1. (a) Is it elementary? No, its advanced.
  (b) Is it a lemon tree? No, an orange tree.
 2. (a) Is that Europe? No, its Asia.
  (b) Is that your rope? No, its hers.
 3. (a) Whats in the desert? Sand.
  (b) Whats in the dessert? Sugar.
 4. (a)They grow flowers in the greenhouse. (a glass building which protects plants from bad weather.)
  (b). There are many flowers in the green house. (a house which is green-colored.)

Những trường hợp rồi đưa đến hiểu lầm nghiêm trọng. Còn đa số trong các trường hợp khác, nếu mình không nhấn đúng người nghe sẽ hoàn toàn không hiểu, đặc biệt là những người không quen giao tiếp với nonnative speakers. Thành ra khi học một từ mình phải nên học luôn cách phát âm, âm nhấn nằm ở đâu.

Mời các bạn thực hành nghe:

http://www.e-pron.com/esl/ws/ws.html

http://www.soundsofenglish.org/pronunciation/suprasegmentals/index.html

Stress in sentences (sentence intonation) :

Contain words, thường là danh từ hoặc động từ, là những từ cần được nhấn trong giao tiếp:

Ví dụ :

 • John wants to be an actor, and he wants to live in Hollywood.
 • The bus is ready.
 • Yeah, and Mom and Dad are waiting at the bus station.

Thực hành đọc các từ nhấn trong một câu là một điều tối quan trọng. Mời các bạn thực hành ở đây:

http://esl.about.com/od/speakingadvanced/a/sscripting.htm

Advertisements